Ортолаб ЕООД

Българският производител на ортопедични продукти

office@ortolab.eu

ortolab.office@gmail.com

Тел: 02 922 5054

Моб: 0885 204 081

Адрес: София 1606, ул. Георги Софийски 3 (ВМА)

За иформация относно продуктите и професионална консултация на ваше разположение е кинезитерапевт.